Kontakt

Telefon: 0696-555 80

E-post: tkh@telia.com

Tryck & Kommunikation i Hammarstrand AB

Centralgatan 28 Hammarstrand

 
Hem Butik Lek & Kontor Data & Tele RagundaBladet LÄSA nr Annonsering Utgivning 2017
Hem Butik Lek & Kontor Data & Tele RagundaBladet LÄSA nr Annonsering Utgivning 2017

Annonskostnader  RAGUNDA BLADET 2016

Priset är inkl moms o skatt. Ev layoutkostnader kan tillkomma, enl överenskommelse.

HELSIDA (A5 FORMAT)                         HELSIDA FÄRG

127 mm bred x 190 mm höjd                   127 mm bred X 190 mm höjd

sv/v tryck         

1465:-                                                     3145:-

HALVSIDA                                             HALVSIDA FÄRG

127 mm bred x 90 mm höjd                      127 mm bred X 90 mm höjd

sv/v tryck

940:-                                                      1735:-

FÖRENINGSNYTT, BEGRÄNSAT UTRYMME MAX 3 FULLA TEXT RADER

300:-

Din annons ska vara färdigredigerad och klar för tryck.

Vill du att vi hjälper dig med layout? Kostnad 450 kr /tim.

Vi läser de flesta format, men blir gladast om filen kommer i pdf.

Maila din annons till : tkh@telia.com