Kontakt

Telefon: 0696-555 80

E-post: tkh@telia.com

Tryck & Kommunikation i Hammarstrand AB

Centralgatan 28 Hammarstrand

 
Hem Butik Lek & Kontor Data & Tele RagundaBladet LÄSA nr Annonsering Utgivning 2017
Hem Butik Lek & Kontor Data & Tele RagundaBladet LÄSA nr Annonsering Utgivning 2017

Utgivning 2017 Månad  2017                                                   Manusstopp                                                   Utgivningsdag                                                

Januari Torsdag  12/1 Fredag   20/1
Februari Torsdag  16/2 Fredag   24/2
Mars Torsdag  16/3 Fredag   24/3
April Onsdag  12/4 Fredag   21/4
Maj Torsdag  11/5 Fredag   19/5
Juni Tisdag  13/6 Onsdag  21/6
Juli Ej bokat Ej bokat
Augusti Torsdag   10/8 Fredag    18/8
September Torsdag   14/9 Fredag   22/9
Oktober Torsdag  12/10 Fredag   20/10
November Torsdag  16/11 Fredag   24/11
December Tisdag  12/12 Onsdag   20/12

Övrig info ring TKH 0696-555 80