Kontakt

Telefon: 0696-555 80

E-post: tkh@telia.com

Tryck & Kommunikation i Hammarstrand AB

Centralgatan 28 Hammarstrand

 
Hem Butik Lek & Kontor Data & Tele RagundaBladet LÄSA nr Annonsering Utgivning 2017

Tkh-Jpeg-400pl-3.JPG

NYHET!!  Nu kortar vi tiden mellan Manusstopp och utgivning

dsc_3156.jpg

                                Foto: Hans Paulsson

Nästa manusstopp

16 Februari

Utgivning :

24 Februari

              

                          

svamp.jpg

                                        Foto: Elisabeth Nilsson